logo

Prijava sudionika - 5. kongres Hrvatskih logopeda, Osijek 2015
Participant registration – 5th Congress of Croatian speech and language therapists

VAŽNO! PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU SU ZAVRŠENE.

31. 05. 2015. – prijava sažetaka 

30. 06. 2015. – obavijest o prihvaćanju radova

10. 07. 2015. – rana registracija uz povlašteno plaćanje kotizacije

« | Povratak