logo

Tematska područja

Tematska područja i plenarna predavanja

  • Razvoj komunikacije i komunikacijski poremećaji
  • Razvoj jezika i jezični poremećaji
  • Razvoj govora i govorni poremećaji
  • Stečeni jezični i govorni poremećaji
  • Glas i poremećaji glasa
  • Specifične teškoće učenja
  • Oštećenja sluha
  • Poremećaji gutanja
  • Potpomognuta komunikacija
  • Informacijsko-komunikacijska 
  • tehnologija u logopediji
  • Opće teme

  Sudjelovanje na kongresu biti će bodovano od strane stručnih komora.

  Plenarni predavači i teme

  Dr. sc. Blaženka Brozović (Hrvatska), Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Utjecaj neurorizika na rani razvoj komunikacije, jezika i oralno-motoričkih vještina

  Mag. logopedije Liesbeth Van Coppenolle (Belgija), University College Ghent, Hogeschool Gent, Health and Social Work: Neurodegenerativni poremećaji  i  teškoće komunikacije

  Dr. sc. Youri  Marin (Belgija), Sint-Augustinus Antwerp, European Institute for ORL Belgium: Dijagnostika i evaluacija terapije kod poremećaja glasa

  Aldona Mysakowska-Adamczyk, logoped (Poljska), School Complex no.9, Varšava,, Članica izvršnog odbora Međunarodnog društva za potpomognutu komunikaciju: Potpomognuta komunikacija u ranoj dobi

  Doc. dr. sc. Milan Radoš (Hrvatska), Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Primjena funkcijske MR u lokalizaciji govornog korteksa

  Prof. dr. sc. Robert Trotić (Hrvatska), Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Zagreb / Doc. dr. sc. Luka Bonetti (Hrvatska), Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenju sluha

  Način sudjelovanja*

   • Usmeno izlaganje 
   • Prezentacija postera
   • Radionica
   • Okrugli stol
   • Simpozij (više izlagača; 60 minuta izlaganja i 30 minuta rasprave)
   • Bez izlaganja 

   * Organizator zadržava pravo izmjene načina prezentacije.

   Službeni jezici

    • hrvatski
    • engleski (za plenarna predavanja bit će osigurano simultano prevođenje)